16 outubro 2013

John Pizzarelli - I Got Rhythm

John Pizzarelli - I Got Rhythm (solo) from fretboardjournal on Vimeo.